Етапи вступної компанії

 

з підготовки магістрів заочної (дистанційної) форми навчання в 2020 році на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

Етапи вступної компанії

Час та дати

Регістрація вступників для складання єдиного вступного випробування з іноземної мови

з 06 травня до 03 липня (до 1800) 2020 року

Додаткові фахові вступні випрбування для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), отриманого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

з 06 травня до 29 травня 2020 року

Прийом заяв та документів для осіб, які встуають на основі вступних випробувань

з 17 червня до 25 червня 2020 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 червня до 30 серпня 2020 року

Основна сесія єдиного вступного випробування з іноземної мови, вступного випробування з іноземної мови (для осіб, які користуються спеціальними умовами вступу)

01 червня2020 року

Прийом заяв та документів для осію, які вступають на основі результатів єдиного вступного випробування та фахових вступних випробувань

з 05 липня до 22 липня 2020 року

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) та вже склали єдиний вступний іспит з іноземної мови

з 05 липня до 26 липня 2020 року

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 05 серпня 2020 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, умов до зарахування на місця державного замовлення

до 1800 10 серпня 2020 року

Зарахування вступників за гроші державного або регіонального бюджетів

не пізніше 1200 11 серпня 2020 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за гроші фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 1200 11 серпня 2020 року

Зарахування вступників за гроші фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 15 вересня 2020 року

Додаткові строки для вступу на перший курс для отримання ступеня "магістр" заочної (дистанційної) форми навчання на місця за гроші фізичних та/або юридичних осіб в 2020 році на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

Етапи вступної компанії

Час та дати

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспита з іноземної мови (додаткова сесія)

В строки встановлені МОН

Додаткові фахові випробування для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом освіти)

В строки встановлені МОН

Додаткова сесія єдиного вступного іспита з іноземної мови, вступнмй іспит з іноземної мови (для осіб, які користуються спеціальними умовами вступу)

В строки встановлені МОН

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахових вступних випробувань

з 12 жовтня до 10 листопада 2020 року

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом освіти) та вже склали єдиній вступний іспит з іноземної мови

з 12 жовтня до 16 листопада 2020 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за гроші фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 1200 20 листопада 2020 року

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, умов для зарахування на місця за гроші фізичних та/або юридичних осіб

не позже 25 ноября 2020 года

Зарахування вступників за гроші фізичних та/або юридичних осіб

не позже 27 ноября 2020 года

Правила прийому на навчання до Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" в 2020 році