Історія

«Центр освітніх послуг» було створено наказом ректора Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” № 402 від 30.11.2015 року.

В структуру «Центру освітніх послуг» входить три відділи:

- відділ післядипломної освіти;

- відділ заочної (дистанційної) освіти;

- відділ дистанційних освітніх технологій.

«Центр освітніх послуг» було створено на базі двох факультетів: факультету заочної освіти та факультету підвищення кваліфікації та довузівської підготовки.

Історія факультету підвищення кваліфікації та довузівської підготовки бере своє начало з 1930 року, коли вперше на афішах міста та на шпальтах місцевих газет з’явилися об’яви про прийом на перший курс Харківського авіаційного інституту.

В 1966 році в ХАІ було започатковано підготовче відділення, а в 1985 році ХАІ розпочинає перепідготовку викладачів технічних вузів. В 1988 році було створено факультет перепідготовки фахівців і керівного складу підприємств та організацій аерокосмічної галузі.

В 1989 році наказом Держкомітету СРСР з народної освіти в ХАІ було створено перший в Україні навчально-науково-виробничий комплекс «Харківський центр авіаційно-космічної освіти» та факультет довузівської підготовки. У 1999 році ці два підрозділи було об’єднано у факультет підвищення кваліфікації та довузівської підготовки.

Історія факультету заочної освіти бере своє начало з 1950 року, коли наказом Мінвуз СРСР в ХАІ було створено вечірнє відділення на правах факультету. Було сформовано дві групи за фахом «Авіаційні двигуни». Керівництво факультетом було доручено доценту В.П. Кошарнівському.

В наступному, 1951 році, наряду з підготовкою інженерів за фахом «Авіаційні двигуни» було проведено набір за фахом «Літакобудування». В 1953 році без відриву від виробництва на факультеті навчалося понад 250 осіб. Деканом факультету було призначено доцента А.І. Нікішова.

У червні 1955 року факультет випустив перших фахівців, кваліфікацію інженерів-механіків з авіаційних двигунів одержало 38 осіб.

Протягом перших десяти років свого існування вечірній факультет займався підготовкою фахівців лише за двома спеціальностями: «Авіаційні двигуни» та «Літакобудування». Кількість студентів до 1959 року виросла до 600 осіб. У 1959 році керівництво факультетом було доручено доценту Ю.В. Степанову, який очолював факультет до 1993 року.

З 1993 по 1998 рік факультет очолював доцент В.І. Чумаченко. За цей період факультет значно зміцнів, накопичив досвід підготовки інженерних кадрів і розпочав підготовку інженерів за спеціальностями «Менеджмент у виробничій сфері» та «Конструювання і технологія електронних засобів».

У 1998 році вечірній факультет було реформовано у факультет заочного навчання. Деканом факультету було призначено професора Я.В. Сафронова. З цього часу факультет готує студентів за спеціальностями «Програмне забезпечення автоматизованих систем», «Біотехнічні і медичні апарати і системи», «Інформаційно-вимірювальні системи», «Безпека життєдіяльності».

В 1999 році факультет розпочав підготовку фахівців за спеціальностями «Фінанси» та «Економіка підприємств», в 2000 році – за спеціальностями «Технологія літако- та вертольотобудування», «Комп’ютерні системи та мережі», «Технології та засоби телекомунікацій» та «Стандартизація, сертифікація та якість», в 2003 році – за спеціальностями «Психологія», а в 2004 році – за спеціальностями «Комерційна діяльність», «Маркетинг» та «Управління проектами».

З 2002 року університет розпочинає активну роботу щодо впровадження форм і методів дистанційного навчання в навчальний процес. В 2003 році в університеті було сформовано новий структурний підрозділ - лабораторію проектування і впровадження нових форм дистанційного навчання. Очолює лабораторію професор А.Ю. Кузнецов.

У січні 2005 року на базі лабораторії дистанційного навчання при сприянні Представництва європейської комісії в Україні було створено інформаційно-ресурсний центр для розробки та реалізації європейських проектів у сфері науки і освіти.

З 2011 року деканом факультету стає професор А.Ю. Кузнецов. На той час на факультеті навчається понад 5000 студентів на 16 спеціальностях.

В 2015 році наказом ректора Університету факультет заочного навчання та факультет підвищення кваліфікації та довузівської підготовки було реорганізовано в «Центр освітніх послуг». Директором центру призначено професора А.Ю. Кузнецова. Начальниками відділів призначено:

- відділу післядипломної освіти - В.Ф. Деменко;

- відділу заочної (дистанційної) освіти - Н.В. Доценко;

- відділу дистанційних освітніх технологій - О.Г. Кіріленко.

На даний час «Центр освітніх послуг» проводить підготовку студентів заочної (дистанційної) форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр, післядипломну підготовку та підвищення кваліфікації згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України.

В 2017 році виконуючим обов`язки начальника відділу заочної (дистанційної) освіти призначено І.І. Ковальову.