Перелік спеціальностей (напрямів підготовки) та вступних випробувань

Розподіл за факультетами спеціальностей та освітніх програм для підготовки бакалаврів на основі ОКР «молодшого спеціаліста» у 2020 році

Спеціальність

Освітня програма

Факультет

Зовнішнє незалежне оцінювання

Термін навчання

з української мови та літератури

з математики*

Скорочений 3 роки

Нормативний 3 роки (2 курс)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

7

+

 

+

+

051 Економіка

Економіка підприємства

6

+

+

+

+

053 Психологія

Психологія

7

+

 

 

+

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

6

+

+

+

+

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

6

+

+

+

+

073 Менеджмент

Менеджмент

6

+

+

 

+

075 Маркетинг

Маркетинг

6

+

+

 

+

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

6

+

+

 

+

Експертиза товарів та послуг

6

+

+

+

+

081 Право

Право

7

+

 

 

+

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

1

+

 

+

+

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

4

+

 

 

+

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

6

+

 

+

+

122 Комп`ютерні науки

Комп`ютерні технології в біології та медицині

5

+

 

+

+

123 Комп`ютерна інженерія

Комп`ютерні системи та мережі

5

+

 

 

+

Програмовані мобільні системи та Інтернет речей

5

+

 

 

+

Системне програмування

5

+

 

 

+

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

4

+

 

 

+

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Комп`ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки

1

+

 

+

+

Літаки і вертольоти

1

+

 

+

+

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

1

+

 

+

+

151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

3

+

 

 

+

Комп`ютерні системи технічного зору

3

+

 

+

+

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

3

+

 

+

+

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

3

+

 

+

+

Якість, стандартизація та сертифікація

3

+

 

+

+

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

5

+

 

+

+

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

5

+

 

+

+

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

3

+

 

+

+

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

4

+

 

 

+

272 Авіаційний транстпорт

Інтелектуальні транспортні системи

3

+

 

 

+

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

1

+

 

+

+

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

6

+

+

 

+

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

6

+

 

 

+

Міжнародний туристичний бізнес

6

+

 

 

+

* Для контракта - з математики або Історії України.

Примітка.

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»