Спеціальності

Перелік спеціальностей та освітніх програм для підготовки бакалаврів в 2020 році та конкурсні предмети (нормативний строк навчання 4 роки)

Спеціальність

Освітня програма

Факультет

Перший конкурсний предмет

Другий конкурсний предмет

Третій конкурсний предмет

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

7 факультет

Українська мова та література

Історія України

Математика або Іноземна мова

051 Економіка

Економіка підприємства

6 факультет

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або Географія

Економіка підприємства (контракт)

Історія України

053 Психологія

Психологія

7 факультет

Українська мова та література

Математика

Біологія або Іноземна мова

Психологія (контракт)

Історія України

Математика або Іноземна мова

071 Облік та оподаткування

Облік та оподаткування

6 факультет

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або Географія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

6 факультет

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або Географія

073 Менеджмент

Менеджмент

6 факультет

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або Географія

Менеджмент (контракт)

Історія України

075 Маркетинг

Маркетинг

6 факультет

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або Географія

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

6 факультет

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або Географія

Експертиза товарів та послуг

081 Право

Право

7 факультет

Українська мова та література

Історія України

Математика або Іноземна мова

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

1 факультет

Українська мова та література

Біологія

Математика, Хімія або Географія

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

4 факультет

Українська мова та література

Математика

Фізика або Географія

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

6 факультет

Українська мова та література

Математика

Фізика або Іноземна мова

122 Комп`ютерні науки

Комп`ютерні технології в біології та медицині

5 факультет

Українська мова та література

Математика

Фізика або Іноземна мова

123 Комп`ютерна інженерія

Комп`ютерні системи та мережі

5 факультет

Українська мова та література

Математика

Фізика або Іноземна мова

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

Системне програмування

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

4 факультет

Українська мова та література

Математика

Фізика або Іноземна мова

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки

1 факультет

Українська мова та література

Математика

Фізика або Іноземна мова

151 Автоматизація і комп`ютерно-інтегрировані технології

Комп`ютерні системи технічного зору

3 факультет

Українська мова та література

Математика

Фізика або Іноземна мова

Інженерія мобільних додатків

152 Метрологія і інформаційно-вимірювальна техніка

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

3 факультет

Українська мова та література

Математика

Фізика або Іноземна мова

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

Якість, стандартизація та сертифікація

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

5 факультет

Українська мова та література

Біологія

Фізика, Математика або Іноземна мова

Біомедична інженерія (контракт)

Математика

Біологія або Іноземна мова

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

5 факультет

Українська мова та література

Математика

Фізика або Іноземна мова

Радіоелектронні комп`ютеризовані засоби

173 Авіоніка

Системи автономної навігації і адаптивного управління літальних апаратів

3 факультет

Українська мова та література

Математика

Фізика або Іноземна мова

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

1 факультет

Українська мова та література

Математика

Фізика або Іноземна мова

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі і автомобільне господарство

1 факультет

Українська мова та література

Математика

Фізика або Іноземна мова

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

6 факультет

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або Історія України

292 Міжнародні економічні відношення

Міжнародна економіка

6 факультет

Українська мова та література

Іноземна мова

Географія або Математика

Міжнародний туристичний бізнесПримітка.
Для навчання студентів залучаються найкращі викладачі денних факультетів ХАІ.
Після закінчення університету випускникам видається диплом бакалавра державного зразка (на українській та англійській мовах) за відповідним напрямом підготовки.
Випускник з дипломом бакалавра має право продовжити навчання в університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.