Спеціальності

 

Перелік спеціальностей і освітніх програм для одержання освітнього ступеня "магістр" за якими оголошується прийом на навчання в 2020 році

Спеціальність

Освітня програма

Факультет

Код

Назва

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

7 факультет

051

Економіка                           

Економіка підприємства

6 факультет

Світова економіка

6 факультет

053

Психологія

Психологічне консультування та психотерапія

7 факультет

071

Облік і оподатковування

Облік і оподатковування

6 факультет

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

6 факультет

073

Менеджмент

Менеджмент

6 факультет

Логістика

6 факультет

Управління проектами

6 факультет

075

Маркетинг

Маркетинг

6 факультет

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

1 факультет

103

Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

4 факультет

121

Інженерія програмного забезпечення

Хмарні обчислення та Інтернет речей

6 факультет

123

Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

5 факультет

Системне програмування

5 факультет

Програмувальні мобільні системи та Інтернет речей

5 факультет

124

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

4 факультет

125

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

5 факультет

131

Прикладна механіка

Динаміка і міцність машин

1 факультет

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Літаки і вертольоти

1 факультет

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

1 факультет

Технології виробництва авіаційних двигунів і енергетичних установок

2 факультет

142

Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки та компресорні станції

2 факультет

151

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

3 факультет

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

3 факультет

163

Біомедицинська інженерія

Біомедицинська інформатика і радіоелектроніка

5 факультет

172

Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби

5 факультет

173

Авіоніка

Системи автономної навігації і адаптивного управління літальних апаратів

3 факультет

272

Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

3 факультет

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

1 факультет

274

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

1 факультет

281

Публічне управління та адміністрування

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

6 факультет

Примітка.

Для навчання студентів залучаються найкращі викладачі денних факультетів ХАІ.

Після закінчення університету випускникам видається диплом магістра міжнародного зразка (на українській та англійській мовах) за відповідною спеціальністю.