Перелік спеціальностей та програми вступних випробувань

Перелік спеціальностей та програм вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня "магістр" у 2019 році

Програма вступного іспиту з іноземної мови: англійська, німецька, французька (для спеціальностей, які не складають єдиний вступний іспит з іноземної мови за системою ЗНО)

Спеціальність Освітня програма Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО) Освітньо-професійна програма
Код Назва Фаховий іспит Додатковий фаховий іспит
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність Так завантажити завантажити
051 Економіка Економіка підприємства Так завантажити завантажити
Світова економіка Так завантажити завантажити
053 Психологія Психологічне консультування та психотерапія Так завантажити завантажити
071 Облік та оподаткування Облік та оподаткування Так завантажити завантажити
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Так завантажити завантажити
073 Менеджмент Менеджмент Так завантажити завантажити
Управління проектами Так завантажити завантажити
075 Маркетинг Маркетинг Так завантажити завантажити
121 Інженерія програмного забезпечення Хмарні обчислення та Інтернет речей Так завантажити завантажити
123 Комп`ютерна інженерія Компютерні системи та мережі Так завантажити завантажити
Системне програмування Так завантажити завантажити
Програмовні мобільні системи та Інтернет речей Так завантажити завантажити
124 Системний аналіз Системний аналіз та управління Так завантажити завантажити
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Літаки і вертольоти Ні завантажити завантажити
Технології виробництва лвтальних апаратів Ні завантажити завантажити
Авіаційні двигуни та енергетичні пристрої Ні завантажити завантажити
Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних пристроїв Ні завантажити завантажити
Ракетні двигуни та енергетичні пристрої Ні завантажити завантажити
Ракетні та космічні комплекси Ні завантажити завантажити
Супутники, двигуни та енергетичні пристрої Ні завантажити завантажити
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії Ні завантажити завантажити
Енергетичний менеджмент та енергоефективність Ні завантажити завантажити
142 Енергетичне машинобудування Газотурбінні пристрої та компресорні станції Ні завантажити завантажити
151 Автоматизація і комп`ютерно-інтегровані технології Інженерія мобільних додатків Ні завантажити завантажити
152 Метрологія і інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація Ні завантажити завантажити
172 Телекомунікації та радіотехніка Технології та засоби телекомунікації Ні завантажити завантажити
Інформаційні мережі зв`язку Ні завантажити завантажити
173 Авіоніка Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів Ні завантажити завантажити
272 Авіаційний транспорт Інтелектуальні транспортні системи Ні завантажити завантажити
281 Публічне управління та адміністрування Управління та адміністрування регіональних економічних систем Так завантажити завантажити