Правила прийому абітурієнтів на заочну (дистанційну) форму навчання

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ=К1×П12×П23×П34×А+К5×ОУ,

де П1, П2, П3 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів (конкурсні предмети для кожної спеціальності можна переглянути тут); А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів; ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів ХАІ для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при  всупі на природо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (Екологія, Системний аналіз, Авіаційна та ракетно-космічна техніка, Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології, Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Біомедична інженерія, Телекомунікації та радіотехніка, Авіоніка, Геодезія та землеустрій, Автомобільний транспорт).

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Величини вагових коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, Кнаведені у таблиці нижче. 

Спеціальність

Коефіцієнти

К1

К2

К3

К4

К5

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

0,2

0,5

0,2

0,1

0

051 Економіка

0,2

0,5

0,2

0,1

0

053 Психологія

0,2

0,5

0,2

0,1

0

071 Облік та оподаткування

0,2

0,5

0,2

0,1

0

072 Фінанси, банківська справа та страхування

0,2

0,5

0,2

0,1

0

073 Менеджмент

0,2

0,5

0,2

0,1

0

075 Маркетинг

0,2

0,5

0,2

0,1

0

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

0,2

0,5

0,2

0,1

0

081 Право

0,2

0,5

0,2

0,1

0

101 Екологія

0,3

0,3

0,3

0,1

0

103 Науки про Землю

0,2

0,45

0,2

0,1

0,05

121 Інженерія програмного забезпечення

0,2

0,5

0,2

0,1

0

122 Комп`ютерні науки

0,2

0,5

0,2

0,1

0

123 Комп`ютерна іженерія

0,2

0,5

0,2

0,1

0

124 Системний аналіз

0,2

0,45

0,2

0,1

0,05

134 Авіаційна і ракетно-космічна техніка

0,2

0,45

0,2

0,1

0,05

151 Автоматизація і комп`ютерно-інтегрировані технології

0,2

0,45

0,2

0,1

0,05

152 Метрологія і інформаційно-вимірювальна техніка

0,2

0,45

0,2

0,1

0,05

163 Біомедична інженерія

0,2

0,45

0,2

0,1

0,05

172 Телекомунікації та радіотехніка

0,2

0,45

0,2

0,1

0,05

173 Авіоніка

0,2

0,45

0,2

0,1

0,05

193 Геодезія та землеустрій

0,2

0,45

0,2

0,1

0,05

272 Авіаційний транспорт

0,2

0,45

0,2

0,1

0,05

274 Автомобільний транспорт

0,2

0,45

0,2

0,1

0,05

281 Публічне управління та адміністрування

0,2

0,5

0,2

0,1

0

292 Міжнародні економічні відношення

0,2

0,5

0,2

0,1

0