Програми випробувань

 

Програми вступних іспитів для вступу на освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодшого спеціаліста» по скороченій програмі в 2020 році

Спеціальність

Освітня програма

Програма

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

переглянути

051 Економіка

Економіка підприємства

переглянути

071 Облік і оподатковування

Облік і оподатковування

переглянути

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

переглянути

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів і послуг

переглянути

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

переглянути

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

переглянути

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерні технології в біології та медицині

переглянути

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Технології виробництва і ремонту літальних апаратів

переглянути

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Комп`ютерно-інтегроване проектування і конструювання авіаційної техніки

переглянути

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Літаки і вертольоти

переглянути

151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерні системи технічного зору

переглянути

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

переглянути

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологічне забезпечення випробувань і якості продукції

переглянути

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація й сертифікація

переглянути

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

переглянути

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси

переглянути

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби

переглянути

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

переглянути

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

переглянути

Програми вступних іспитів для вступу на освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодшого фахівця» по нормативній програмі в 2020 році

Спеціальність

Освітня програма

Програма

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

переглянути

051 Економіка

Економіка підприємства

переглянути

053 Психологія

Психологія

переглянути

071 Облік і оподатковування

Облік і оподатковування

переглянути

072 Фінанси, банківська справа і страхування

Фінанси, банківська справа і страхування

переглянути

073 Менеджмент

Менеджмент

переглянути

075 Маркетинг

Маркетинг

переглянути

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів і послуг

переглянути

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

переглянути

081 Право

Право

переглянути

101 Екологія

Екологія і охорона навколишнього середовища

переглянути

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

переглянути

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

переглянути

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерні технології в біології і медицині

переглянути

123 Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерні системи і мережі

переглянути

123 Комп'ютерна інженерія

Програмувальні мобільні системи і Інтернет речей

переглянути

123 Комп'ютерна інженерія

Системне програмування

переглянути

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

переглянути

134 Авіаційна й ракетно-космічна техніка

Комп`ютерно-інтегроване проектування і конструювання авіаційної техніки

переглянути

134 Авіаційна і ракетно-космічна техніка

Літаки й вертольоти

переглянути

134 Авіаційна і ракетно-космічна техніка

Технології виробництва і ремонту літальних апаратів

переглянути

151 Автоматизація і комп`ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

переглянути

151 Автоматизація і комп`ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерні системи технічного зору

переглянути

152 Метрологія і інформаційно-вимірювальна техніка

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

переглянути

152 Метрологія і інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологічне забезпечення випробувань і якості продукції

переглянути

152 Метрологія і інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація й сертифікація

переглянути

163 Біомедична інженерія

Біомедицична інженерія

переглянути

172 Телекомунікації і радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси

переглянути

172 Телекомунікації і радіотехніка

Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби

переглянути

173 Авіоніка

Системи автономної навігації і адаптивного управління літальних апаратів

переглянути

193 Геодезія й землевпорядження

Геоінформаційні системи і технології

переглянути

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

переглянути

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі і автомобільне господарство

переглянути

281 Публічне управління й адміністрування

Публічне управління і адміністрування

переглянути

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

переглянути

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний туристичний бізнес

переглянути