Друга вища освіта

ТУДЕНТЕ!

Заочне відділення Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” запрошує тебе отримати другу вищу освіту!

Ви можете отримати другу вищу освіту за наступними спеціальностями паралельно з основною спеціальністю (без ЗНО):

Спеціальність

Освітня програма

029

Інформаційна, бібліотечна і архівна справа

Інформаційна, бібліотечна і архівна справа

051

Економіка

Економіка підприємства

053

Психологія

Психологія

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля і біржова 
діяльність

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

081

Право

Право

101

Екологія

Екологія і охорона навколишнього середовища

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

122

Комп`ютерна наука

Комп`ютерні технології в біології та медицині

123

Комп1ютерна інженерія

Комп`ютерні системи та мережі

Програмовані мобільні системи і Інтернет речей

Системне програмування

124

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Літаки і вертольоти

Технології виробництва і ремонту літальних апаратів

Технології конструювання та виробництва авіаційних двигунів і енергетичних пристроїв

141

Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка

Комп'ютерно-інтегроване управління в енергетиці

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

Енергетичний менеджмент і енергоефективність

Ядерні енергетичні пристрої

142

Енергетичне машинобудування

Газотурбінні пристрої і компресорні станції

151

Автоматизація і комп`ютерно-інтегровані технології

Комп`ютерні системи технічного зору

152

Метрологія і інформаційно-вимірювальна техніка

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

Метрологічне забезпечення досліджень і якості продукції

Якість, стандартизація і сертифікація

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

172

Телекомунікації и радіотехніка

Телекомунікації і радіотехніка

173

Авіоніка

Системи автономної навігації і адаптивного управління літальних апаратів

193

Геодезія і землеустрій

Геоінформаційні системи и технології

272

Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

274

Автомобільний транспорт

Автомобілі і автомобільне господарство

281

Публічне управління і адміністрування

Публічне управління і адміністрування

292

Міжнародні економічні відношення

Міжнародні економічні відношення


Більш детальну інформацію про умови вступу і навчання можна отримати за телефонами – (057) 788-43-59, 788-49-00, 788-41-46