УВАГА!!!

З 1 березня 2020 року Відділ заочної (дистанційної) освіти припинив свою діяльність.

Тепер за всіма питаннями, пов`язанними з заочним навчанням необхідно звертатися до деканатів факультетів:

Спеціальність

Освітня програма

Факультет

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

8 факультет

051 Економіка

Економіка підприємства

6 факультет

Економіка підприємства (контракт)

053 Психологія

Психологія

7 факультет

Психологія (контракт)

071 Облік та оподаткування

Облік та оподаткування

6 факультет

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

6 факультет

073 Менеджмент

Менеджмент

6 факультет

Менеджмент (контракт)

075 Маркетинг

Маркетинг

6 факультет

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

6 факультет

Експертиза товарів та послуг

081 Право

Право

7 факультет

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

1 факультет

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

4 факультет

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

6 факультет

122 Комп`ютерні науки

Комп`ютерні технології в біології та медицині

5 факультет

123 Комп`ютерна інженерія

Комп`ютерні системи та мережі

5 факультет

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

Системне програмування

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

4 факультет

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки

1 факультет

151 Автоматизація і комп`ютерно-інтегрировані технології

Комп`ютерні системи технічного зору

3 факультет

Інженерія мобільних додатків

152 Метрологія і інформаційно-вимірювальна техніка

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

3 факультет

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

Якість, стандартизація та сертифікація

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

5 факультет

Біомедична інженерія (контракт)

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

5 факультет

Радіоелектронні комп`ютеризовані засоби

173 Авіоніка

Системи автономної навігації і адаптивного управління літальних апаратів

3 факультет

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

1 факультет

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі і автомобільне господарство

1 факультет

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

6 факультет

292 Міжнародні економічні відношення

Міжнародна економіка

6 факультет

Міжнародний туристичний бізнес

 

Новости

Новости: 1
09.06.2018

Проведено семінар-практикум для вчителів із вивчення системи дистанційної освіти "MOODLE"

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», а саме відділ доуніверситетської освіти та відділ дистанційних технологій, організували і провели семінар-практикум для вчителів із вивчення системи дистанційної освіти «MOODLE».


Новости


09.06.2018
Проведено семінар-практикум для вчителів із вивчення системи дистанційної освіти "MOODLE"
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», а саме відділ доуніверситетської освіти та відділ дистанційних технологій, організували і провели семінар-практикум для вчителів із вивчення системи дистанційної освіти «MOODLE».